Forum www.tirsasgchelm.fora.pl Strona Główna

www.tirsasgchelm.fora.pl
AIR SOFT GUN
 

REGULAMIN AIR SOFT GUN

 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum www.tirsasgchelm.fora.pl Strona Główna -> REGULAMIN AIR SOFT GUN
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
Owen
AdministratorDołączył: 05 Maj 2012
Posty: 12
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Sob 18:01, 05 Maj 2012    Temat postu: REGULAMIN AIR SOFT GUN

Projekt Grupy Asg

T.I.R.S - Tactical Intervention Recon Squad

Wstep

Airsoft jest alternatywą w stosunku do droższego i przez to nieosiągalnego dla wielu osób paintballu. Zabawę można zacząć już od blisko 100 zł. Repliki mają realistyczny wygląd, a uczestnicy rozgrywek airsoftowych przykładają dużą wagę do ubioru i wyposażenia, co tworzy dodatkowy klimat.

Air soft gun to NIE jest broń!

Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji ze zmianami wprowadzonymi ustawa z dnia 14 lutego 2003 r. o zmianie ustawy o broni i amunicji oraz o zmianie ustawy o Biurze Ochrony Rządu (Dz. U. z 2003 r. Nr 52, poz. 451)

Art.8 W rozumieniu ustawy bronią pneumatyczną jest niebezpieczne dla życia lub zdrowia urządzenie, które w wyniku sprężonego gazu jest zdolne do wystrzelenia pocisku z lufy lub elementu ją zastępującego i przez to zdolne do rażenia celu na odległość, a energia kinetyczna pocisku opuszczającego lufę lub element ją zastępujący przekracza 17J.

PASG

Niniejszy zbiór powstał w celu ujednolicenia podstawowych zasad airsoft, funkcjonujących dotychczas jako niepisany kodeks honorowy jego miłośników. Zbiór ten nie pozostaje w sprzeczności z prawem powszechnym i jest prawu powszechnemu podporządkowany. Stanowi nakreślenie i zgromadzenie w formie jednego dokumentu zasad powszechnie dotąd stosowanych, jako, że airsoft'em zajmują się wyłącznie ludzie uczc


Preambuła
Niniejszy zbiór powstał w celu ujednolicenia podstawowych zasad airsoft, funkcjonujących dotychczas jako niepisany kodeks honorowy jego miłośników. Zbiór ten nie pozostaje w sprzeczności z prawem powszechnym i jest prawu powszechnemu podporządkowany. Stanowi nakreślenie i zgromadzenie w formie jednego dokumentu zasad powszechnie dotąd stosowanych, jako, że airsoft'em zajmują się wyłącznie ludzie uczciwi, przestrzegający zasad fair play, którym przyświeca idea wspólnej, dobrej zabawy z uwzględnieniem wszystkich zasad bezpieczeństwa i dla których nie jest podstawowym celem osiągnięcie zwycięstwa za wszelką cenę oraz uzyskanie jak największej ilości trafień, czy też wykazanie w jakikolwiek inny sposób wyższości nad innymi miłośnikami airsoft. Zebranie zasad airsoft w formie jednolitego dokumentu, ułatwi ich konsekwentne przestrzeganie, a także ustandaryzuje airsoft na terenie całego kraju.

Airsoft jest także źródłem pozyskiwania nowych znajomych i przyjaciół. Służy także umacnianiu wzajemnej życzliwości w poczuciu równości wszystkich miłośników. W airsoft nie ma miejsca na okazywanie jakichkolwiek niechęci wynikających z przynależności narodowych, kulturowych, religijnych, politycznych i rasowych. Niedopuszczalnym jest zatem wykorzystywanie airsoft do głoszenia czy prezentowania jakichkolwiek niechęci wobec jakiejkolwiek grupy jego miłośników.

Część ogólna
Podstawowe pojęcia

1. Airsoft - jest to zabawa polegająca na prowadzeniu walk airsoft, przy wykorzystaniu broni ASG. Airsoft łączy się z hobby związanym z posiadaniem jednej lub więcej sztuk broni ASG, umundurowania i oporządzenia oraz z uczestnictwem w spotkaniach i walkach airsoft.
2. Walki airsoft - są to spotkania, w których dwie lub więcej grup toczą pomiędzy sobą symulowane walki, które mogą być oparte na scenariuszach, używając przy tym broni ASG i amunicji ASG.
3. Broń ASG - są to repliki wszelkiej broni palnej, wykonane z dowolnego materiału, w skali 1:1 lub innej, miotające amunicję ASG za pomocą słupa sprężonego powietrza lub specjalnego gazu przeznaczonego do zasilania broni ASG.
4. Broń ASG może być powtarzalna, samopowtarzalna oraz automatyczna.
5. Amunicja ASG - są to kulki z tworzywa sztucznego o średnicy 6 mm, masie nie przekraczającej 0,33 g, przystosowane do wystrzeliwania z broni ASG.
6. Gracz airsoft - jest to osoba, która uczestniczy w walkach airsoft, podczas których posiada broń ASG oraz respektuje podstawowe zasady obowiązujące w airsoft.
7. Teren walk airsoft - jest to ściśle określony teren, na którym toczą się walki airsoft. Teren powinien być, w miarę możliwości, oznaczony i zabezpieczony przed wejściem na niego osób postronnych. Prowadzenie walk na określonym terenie powinno być uzgodnione z jego właścicielem lub zarządcą. O prowadzeniu walk airsoft na określonym terenie powinny być powiadomione właściwe służby porządkowe.
8. Strefa bezpieczeństwa - miejsce wydzielone na terenie walk airsoft, gdzie zbierają się wyeliminowani gracze, bądź inne osoby nie uczestniczące w walce. W strefie bezpieczeństwa obowiązuje całkowity i bezwzględny zakaz strzelania z broni ASG.


Część szczegółowa
I. Zasady bezpieczeństwa

1. Środki ochrony oczu:
* Wszyscy gracze airsoft dokładają najwyższej staranności, by spotkania i walki airsoft były pozbawione jakichkolwiek zagrożeń dla życia i zdrowia uczestników oraz osób postronnych.
* Każdy gracz airsoft zobowiązany jest posiadać w trakcie walk airsoft środki ochrony oczu, jako organu najbardziej narażonego na uszkodzenia. Środki ochrony oczu powinny być wytrzymałe na postrzał z amunicji ASG z bliskiej odległości, ze wszelkiego typu broni ASG.
* Każdy gracz airsoft, w przypadku wątpliwości dotyczących skuteczności stosowanych środków ochrony oczu, zobowiązany jest do przeprowadzenia testu wytrzymałości, polegającego na oddaniu strzału / serii strzałów, do mającego mieć zastosowanie środka ochrony, z bliskiej odległości, z najmocniejszej, dostępnej broni ASG. W szczególności dotyczy to środków ochrony oczu, których przeznaczenie jest inne niż do airsoft.
* Środki ochrony oczu muszą być założone przez uczestnika airsoft przez cały czas trwania walk airsoft. Zdjęcie środków ochrony może nastąpić wyłącznie w strefie bezpieczeństwa.
* Gracz airsoft, który zdejmie środki ochrony oczu poza strefą bezpieczeństwa, może być upomniany przez każdego z pozostałych graczy. Nie zastosowanie się do upomnienia bądź ponowne upomnienie, stanowi podstawę do wykluczenia tego gracza z dalszych walk airsoft.
2. Spożywanie alkoholu i zażywanie środków odurzających
* W trakcie trwania walk airsoft obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu oraz zażywania środków odurzających.
* Spożywanie alkoholu jest dopuszczalne wyłącznie po ogłoszonym zakończeniu wszystkich walk airsoft.
* Uczestnik walk airsoft, spożywający w trakcie ich trwania alkohol lub używający środków odurzających, może być natychmiast i nieodwołalnie wykluczony ze wszystkich walk airsoft.
3. Zabezpieczenie terenu walk airsoft pod względem materialnym:
* Teren walk airsoft, przed jego wykorzystaniem, powinien być sprawdzony pod względem bezpieczeństwa przez organizatora walk.
* Szczególnemu sprawdzeniu winny podlegać następujące elementy:

o istnienie ukrytych dziur, jarów, załomów mogących stanowić zagrożenie dla uczestników,
o istnienie przedmiotów (wystające pręty, potłuczone szkło itp.) mogących stanowić zagrożenie dla uczestników,
o dostępność terenu dla osób trzecich, co może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa tychże osób,
o miejsca stanowiące jakiekolwiek zagrożenie, winny być oznaczone, w miarę możliwości, w widoczny sposób.
4. Zabezpieczenie terenu walk airsoft pod względem formalnym:
* uczestnicy lub organizator walk airsoft sprawdza czyją własność stanowi teren tychże walk, lub pod czyim znajduje się zarządem i uzgadnia możliwość prowadzenia tam walk,
* dodatkowo, o walkach airsoft powinny być powiadomione właściwe służby porządkowe (policja, straż leśna itp.), informując przy tym, na czym te walki polegają.
5. Inne środki ochrony i bezpieczeństwa:
* Na miejscu walk airsoft powinna znajdować się apteczka pierwszej pomocy. W przypadku walk airsoft, gdzie organizator jest określony, obowiązek zapewnienia apteczki pierwszej pomocy spoczywa na organizatorze.
* Dodatkowo na miejscu walk airsoft powinien znajdować się jakikolwiek środek łączności zewnętrznej (np. telefon komórkowy) dla możliwości wezwania pomocy w przypadku zaistnienia wypadku. W przypadku walk airsoft, gdzie organizator jest określony, obowiązek zapewnienia środków łączności zewnętrznej spoczywa na organizatorze.
6. Wszelkie inne środki ochrony, takie jak: hełmy, kaski, nałokietniki, nakolanniki, rękawice ochronne, ochraniacze na zęby, są zalecane do stosowania. Ich używanie leży w gestii uczestnika.


II. Zasady związane z zachowaniem porządku publicznego oraz obowiązujących norm prawnych

1. Noszenie broni ASG w miejscach publicznych powinno odbywać się z użyciem pokrowców, opakowań lub w inny sposób, zabezpieczający broń ASG przed widokiem publicznym.
2. Wydobywanie, strzelanie, celowanie lub jakiekolwiek inne użycie broni ASG w miejscu publicznym może być uznane za naruszanie zasad airsoft i powodować wykluczenie dopuszczającego się tego gracza airsoft ze wszelkich spotkań i walk airsoft.
3. Noszenie mundurów i oporządzenia używanego w airsoft w miejscach publicznych jest dozwolone, za wyjątkiem przypadków, gdy pozostaje to w sprzeczności z prawem powszechnie obowiązującym ( mundury i wyposażenie, a także symbole i oznaczenia, zastrzeżone dla określonych formacji, takich jak: wojsko, policja itp.).


III. Zasady używania broni białej w ASG

1. Broń biała (noże, sztylety, bagnety ) mogą, za zgodą pozostałych uczestników, stanowić część umundurowania lub wyposażenia gracza airsoft.
2. Zabronione jest używanie broni białej podczas walk airsoft, poprzez jej dobywanie w jakimkolwiek celu. Uczestnik, który dobywa broni białej podczas walk airsoft może być natychmiast i w sposób nieodwołalny wykluczony z dalszych walk airsoft.
3. Dobywanie broni białej może nastąpić wyłącznie w strefie bezpieczeństwa i wyłącznie w sposób nie zagrażający życiu i zdrowiu uczestników.


IV. Zasady używania środków pirotechnicznych lub środków pozoracji pola walki

1. Używanie środków pirotechnicznych lub środków pozoracji pola walki jest niedopuszczalne w walkach airsoft, za wyjątkiem zapisu punktu 2.
2. W wyjątkowych przypadkach, gdy organizator walk airsoft dopuści używanie środków pirotechnicznych lub środków pozoracji pola walki, powinno to się odbywać w sposób kontrolowany, wykluczający możliwość zaistnienia nieszczęśliwego wypadku. Organizator określa zasady używania środków pirotechnicznych lub środków pozoracji pola walki w opublikowanym przez siebie regulaminie walk airsoft.


V. Zasady uznawania trafień, zachowania się trafionych

1. Trafienie w każdą część ciała, uznaje się jako wyeliminowanie trafionego z dalszej walki airsoft.
2. Trafiony uczestnik sygnalizuje fakt trafienia poprzez uniesienie obu rąk do góry i okrzyk "dostałem".
3. Dopuszczalne jest pominięcie unoszenia rąk i okrzyku w sytuacjach, kiedy takie zachowanie może ujawnić skryte działanie osoby, która oddała celny strzał.
4. Trafiony gracz pozostaje w miejscu trafienia. Trafiony gracz przyjmuje taką pozycję, by fakt jego wyeliminowania był oczywisty oraz by jego pozycja nie utrudniała walk airsoft pozostałym uczestnikom. Trafiony gracz może przemieścić się do strefy bezpieczeństwa dopiero wówczas, gdy w rejonie, gdzie został trafiony, nie toczą się już żadne działania, a przejście do strefy bezpieczeństwa nie będzie odbywało się przez rejon innych działań. Trafiony gracz szczególnie dba o to, by nie przeszkadzać lub nie utrudniać walk airsoft innym uczestnikom.
5. Nie przyznawanie się do otrzymanych trafień jest naruszeniem podstawowego kanonu, na jakim opiera się airsoft - kanonu uczciwości. Gracz airsoft, który uporczywie i w sposób ewidentny unika przyznawania się do otrzymanych trafień, nie jest mile widziany w środowisku airsoft. W związku z tym może zostać wykluczony z udziału we wszelkich walkach, spotkaniach i imprezach airsoft.
6. Trafiony uczestnik od chwili zasygnalizowania trafienia, zachowuje pełne milczenie. Nie jest dopuszczalne porozumiewanie się w sposób bezpośredni, przy użyciu środków łączności, ani w żaden inny sposób, z pozostałymi uczestnikami, zarówno biorącymi udział w dalszych walkach airsoft, jak i uczestnikami, którzy zostali także trafieni. Zakaz porozumiewania się przestaje obowiązywać w strefie bezpieczeństwa, jednkaże porozumiewanie się może następować wyłącznie z osobami znajdującymi się w tejże strefie.
7. Trafiony uczestnik, od chwili zasygnalizowania trafienia, nie oddaje strzałów z żadnej broni ASG i w żadnym celu. Zakaz ten dotyczy również uczestników znajdujących się w strefie bezpieczeństwa.
8. Szczególnie niedopuszczalne jest przekazywanie jakichkolwiek informacji pozostałym w walce uczestnikom. Przekroczenie tej zasady może spowodować natychmiastowe i bezwzględne wykluczenie gracza z dalszych walk airsoft.
9. Trafienie w broń ASG używaną przez gracza uważa się, za wyeliminowanie tejże broni z dalszej walki airsoft.
10. Gracz, którego broń została wyeliminowana, nie może strzelać z niej do końca starcia, w którym nastąpiło wyeliminowanie. Dopuszcza się możliwość korzystania z broni ASG posiadanej przez wyeliminowanego, innego uczestnika. Przejęcie broni ASG wyeliminowanego uczestnika może nastąpić wyłącznie w tym miejscu, w którym został on wyeliminowany.
11. Wyczerpanie się amunicji ASG, nie skutkuje wyeliminowaniem gracza z walki airsoft. Gracz, któremu wyczerpała się amunicja, pozostaje nadal w walce.
12. Organizator walk airsoft może ustalić inne zasady uznawania trafień. W przypadku braku ustalenia innych zasad uznaje się za obowiązujące, podane w niniejszym zbiorze.


VI. Zasady korzystania ze środków łączności

1. Dopuszczalne jest korzystanie ze wszelkich środków łączności.
2. Organizator walk airsoft może zastrzec na swój użytek określone przez siebie kanały. Nie mogą one być używane przez pozostałych uczestników.


VII. Zasady organizowania walk airsoft - regulaminy

1. Walki airsoft, zwane dalej "imprezami", o charakterze zorganizowanym i o zasięgu ogólnopolskim, powinny być opatrzone, przygotowanym przez organizatora i podanym do publicznej wiadomości, Regulaminem Imprezy.
2. Z zachowaniem podstawowych zasad dotyczących bezpieczeństwa, organizator ma prawo do swobodnego określania zasad obowiązujących w trakcie trwania imprezy.
3. Wszyscy uczestnicy imprezy są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania zasad ustalonych w regulaminie, pod rygorem usunięcia z imprezy bez zwrotu poniesionych kosztów.


VIII. Sprawy inne

1. Żaden gracz airsoft nie może być dyskryminowany z powodu rodzaju i typu posiadanej broni ASG, umundurowania i wyposażenia. Jednakże każdy gracz airsoft dba o to, by jego umundurowanie i wyposażenie nie odbiegało w rażący sposób od norm umundurowania i wyposażenia powszechnie uznanych i przestrzeganych w airsoft, a także od przyjętego przez organizatorów klimatu rozgrywki (w tym sensownosci scenariusza).
2. Miłośnikiem i sympatykiem airsoft może być każda osoba, bez względu na wiek, płeć i rasę.
3. W spotkaniach, walkach i imprezach airsoft mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.
4. W przypadkach szczególnych, w spotkaniach, walkach i imprezach airsoft mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły 16 lat i posiadają pisemną zgodę rodziców / opiekunów, według ustalonego wzoru.


IX. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy zbiór zasad nie stanowi prawa w powszechnym rozumieniu.
2. Stosowanie określonych w niniejszym zbiorze zasad, stanowi dbałość o rozwój airsoft w Polsce, poszanowania dla całego środowiska airsoft, a także dla panujących w tym środowisku dobrych obyczajów. Z tego względu, zbiór niniejszy stanowi zbiór zasad obowiązujących w środowisku airsoft w Polsce i zwany jest umownie "Prawem ASG".
3. Stworzenie niniejszego zbioru ma służyć ujednoliceniu zasad stosowanych w całym środowisku airsoft.
4. Niniejszy zbiór opracowany został na podstawie istniejących dotychczas i ogłoszonych zasad oraz na podstawie wypowiedzi wielu osób ze środowiska airsoft. Twórcy zaznaczają, iż dołożyli wszelkich starań, by ten zbiór zapewnił równe szanse dla wszystkich miłośników airsoft i pozwolił zapobiec wszelkim sporom i nieporozumieniom.


WIEK:

# Uczestnikiem spotkań airsoftowych może być osoba, która ukończyła 18 rok życia.
# W odniesieniu do osób, które nie ukończyły 18 roku życia, a uczestniczą aktywnie w dotychczasowym życiu airsoftowym i ukończyły 16 rok życia, jest możliwy ich udział w spotkaniach airsoftowych, po spełnieniu następujących warunków:

* Fakt ukończenia 16 roku życia zostanie udokumentowany dowodem tożsamości.
* Uczestniczą aktywnie w życiu airsoftowym, co zostanie potwierdzone oświadczeniem co najmniej dwóch, aktywnych, powszechnie znanych i pełnoletnich maniaków ASG.
* Ich dotychczasowa postawa, zachowanie i cechu osobowe nie wzbudzają żadnych zastrzeżeń w środowisku, co zostanie potwierdzone oświadczeniem co najmniej dwóch, aktywnych, powszechnie znanych i pełnoletnich maniaków ASG.
* Przedłożą pisemne oświadczenie obojga rodziców/opiekunów o wyrażeniu zgody na udział ich dziecka / podopiecznego w spotkaniach airsoftowych. Przykładowa treść dokumentu przedstawiona została poniżej.

wmasg.pl


Regulamin Ogolny T.I.R.S

1. Zamieszczone PASG obowiazuje wszystkich.
2. Osoby niepelnoletnie powinny dostosowac sie do wymagan PASG.
3. Smiecenie na spotkaniach,zlotach,imprezach stanowczo zabronione.Odpady nalezy umieszczac w miejscach do tego przeznaczonych.
4. Ochrona oczu(gogle/okulary) : noszenie poza Strefa Bezpieczenstwa jest wymogiem ktory ma byc przestrzegany przez kazdego zawodnika.(Grupa T.I.R.S zastrzega sobie prawo do przetestowania gogli/okularow - uwzglednia sie wtedy test z bliskich odleglosci)
5.W strefie bezpieczenstwa repliki maja byc bez magazynkow
* nalezy takze sprawdzic czy kulka nie zostala w komorze poprzez oddanie strzalu(strzal na semi) na sucho bez magazynka w bezpieczna strone (poza strefa bezpieczenstwa).
6.Selektor ognia w strefie bezpieczenstwa ma byc ustawiony na SAFE.
7.Wszyscy gracze musza wysluchac Zasad Bezpieczenstwa na poczatku dnia.
8.Kazdy gracz ma zachowywac sie w sposob nie zagrazajacy innym.
9.Srodki odurzajace(leki,narkotyki) i alkohol jest bezwglednie zabroniony podczas spotkania.Ktokolwiek przylapany na spozywaniu wymienionych substancji badz bedac pod ich wplywem zostanie wydalony ze spotkania ASG.

Regulamin Zaawansowany T.I.R.S( 3 rodzialy)
Rodzial 1: Zasady
1.Decyzje w sprawach ogolnych i spornych zawsze podejmuja załozyciele czyli Sztab ( T.I.R.S zastrzega sobie prawo do zmiany ogolnie przyjetego zalozenia).
2.Sztab decyduje o skladzie grupy
3.Sztab wraz z czlonkami zrzeszonymi decyduje o sprawach biezacych grupy.
4.Skladki czlonkowskie obowiazuja wszystkich czlonkow co miesiac
5.Jakiekolwiek wydatki zwiazane z T.I.R.S beda sponsorwane z tych wlasnie skladek.
6.Ze skladek sponsorowane beda m.in: niesmiertelniki,namebary,koszulki,pagony itp.
7.Skladka miesieczna wynosi 20zl.

Rodzial 2:Wymagania
Osoba ubiegajaca sie o przyjecie do T.I.R.S musi spelniac nizej podane warunki.
1.Mundur: wz.93 (osoba z innym mundurem nie bedzie podlegac REKRUTACJI)
2.Ochrona oczu: gogle lub okulary ( pkt 4 regulaminu ogolnego)
3.Kamizelka:(nie wymagana a zalecana) - kolor OLIVE
4.Buty: Wojskowe za kostke/ kolor CZARNY - firma dowolna.
5.Replika dowolna+ zawieszenie dowolne
*Szturm: max. 450fps(las). Budynki: 350-400 fps)
*Snajper: ilosc FPS dowolna(bron boczna wymagana-pistolet lub karabinek) ( odleglosc do celu minimum 25-30 m) ponizej tej odleglosci snajperowi nakazuje sie prowadzenie ognia z repliki bocznej.Dla snajperow niestosujacych sie do zasad zasiegu oddawania strzalu beda przyznawane ostrzezenia(2 ostrzezenia.3 ostrzezenie rowna sie wydaleniem ze spotkania).
*Bron wsparcia: 450-550 fps. Ogien z broni wsparcia prowadzic mozna z ponad 20-25m. Ponizej tej odleglosci nakazuje sie uzywanie broni bocznej.Dla graczy niestosujacych sie do zasad zasiegu oddawania strzalu beda przyznawane ostrzezenia(2 ostrzezenia.3 ostrzezenie rowna sie wydaleniem ze spotkania).

Dodatkowo:

Zaleca sie kupno helmu ,rekawiczek taktycznych,kominiarki dla lepszego komfortu zabaw ASG.

Rodzial 3: Rekrutacja
Nabor do T.I.R.S odbywa sie co 3 miesiace.Po zatwierdzeniu przez wszystkich czlonkow sztab decyduje czy przyjac dana osoba w szeregi T.I.R.S(Wpisowa 1 skladka wynosi 40zl za ktora nowy czlonek otrzyma NIESMIERTELNIK i PAGON(stopien) naszywke na mundur a takze naszywke z logiem T.I.R.S.
1.Spelnienie wymagan (rodzial 2)
2.Od osob niepelnoletnich wymagana jest zgoda rodzicow wraz z numerem telefonu i czytelnym podpisem.
4.List motywacyjny na skrzynke pocztowa grupy
3.Rozmowa i testy wstepne trwaja miesiac (3-4 spotkania)
4.Rozmowa Kwalifikacyjna z minimum 2 czlonkami T.I.R.S zostanie przeprowadzona po ustaleniu
5.Rekrut bedzie obserwowany na kazdym spotkaniu.Ocenie beda podlegac cechy charakteru,zachowanie na "polu bitwy",umiejetnosci przywodcze ,praktyczne,poziom kultury osobistej i inne aspekty wyzej nie wymienione.
6.Kazdy rekrut musi zarejestrowac sie na forum grupy.
7.Rekrut bezapelacyjnie szanuje hierarchie dowodzenia , slucha rozkazow itp.
8.Osobia ubiegajaca sie o czlonkostwo akceptuje wyzej wymienione punkty REGULAMINU.
9.Grupa T.I.R.S Zastrzega sobie prawo do regulaminu i nie pozwala go zmieniac lub naginac w jakikolwiek sposob.


STOPNIE w T.I.R.S
1.Szeregowy
2.Starszy Szeregowy
3.Sierzant
4.Starszy Sierzant
5.Porucznik
6.Kapitan
7.Major
8.Pulkownik
9.General

Nota:
Pagony nie beda takie jak w prawdziwym wojsku.Nie zwracamy sie stopniami do nikogo ze wzgledu na to ze ASG to nie wojsko, a stopnie maja na celu tylko zaznaczenie hierarchi w grupie ASG.Zasady podczas spotkan:

1.PASG
2.Friendly Fire - jezeli przez przypadek trafisz czlonka swojej druzyny to schodzi on tak samo jakby trafil go czlonek z druzyny przeciwnej.
3.Jezeli myslisz ze trafiles kogos a on nie podnosi reki to strzel jeszcze raz.Czasem wydaje sie ze trafiasz kogos mimo ze tak nie jest.
4.Uwaznie obserwuj pole walki by nie strzelac do kogos kto juz zostal TRAFIONY
5.Jezeli uwazasz ze ktos oszukuje poprzez nie przyznawanie sie do TRAFIEN , nie krzycz , nie przeklinaj w strone tej osoby tylko zglos to do kogos z T.I.R.S wskazujac dana osobe. Sprawa zostanie wyjasniona przez rozmowe.
6.Strzaly w glowe/twarz nie sa zalecane.Jezeli mozesz kogos trafic w inna czesc ciala(tors , nogi ,rece) to zrob to.Miej jednak na uwadze ze jezeli wystawiasz tylko sama glowe zza rogu,murku,lini krzakow lub innej zaslony licz sie z tym ze mozesz zostac trafiony kulka wlasnie w twarz.
*Nagminne strzelanie w glowe mimo iz istnieje mozliwosc strzelenia w inna czesc ciala zostanie oznaczone ostrzezeniem nr 1. Nastepnie jezeli sytuacja sie powtorzy dana osoba zostaje wydalona ze spotkania.
7.Jezeli chcesz opucisc spotkanie gdy TRWA rozgrywka zglos to komus z T.I.R.S. Nie chcemy naglych znikniec uczestnikow zabawy.
8.Jezeli podczas zabawy z opcja MEDYKA zostaniesz trafiony w REKE /NOGE , zostan w miejscu i krzycz medyk.Postrzaly w glowe ,tors to wykluczenie z rozgrywki.Nalezy wrocic na respawn(punkt odrodzenia)


Zasady Bezpieczenstwa:Urazy i Kontuzje
1.Jezeli zranisz sie/skrecisz noge lub cokolwiek innego co nieumozliwa ci dalsza gre i zagraza twemu zyciu lub zdrowiu krzycz z calych sil RANNY/POMOCY!. Przelacz takze tryb broni na SAFE
2.Gra zostanie zatrzymana i zostana podjete natychmiastowe srodki w celu zapewnienia bezpieczenstwa uczestnikowi/kom poprzez wezwanie Pogotowia.
3.Jezeli osoba bioraca udzial w spotkaniu slyszy/widzi ranna osobe odrazu powinna krzyczec STOP!RANNY! - zabawa zostanie zatrzymana i pkt2.
4.Jezeli widzisz ze ktorys z uczestnikow spotkania chce zrobic cos co moze zagrozic jego zdrowiu poinstruuj go by tego nie robil.Czasami ludzie nie zdaja sobie sprawy co idzie w parze z bezmyslnoscia.Nastepnie zglos to komus z T.I.R.S.Odpowiednie srodki zostana podjete natychmiastowo.

Grupa ASG T.I.R.S zastrzega sobie prawo do zmiany reuglaminu , a takze zabrania go zmieniac przez osoby postronne.

Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum www.tirsasgchelm.fora.pl Strona Główna -> REGULAMIN AIR SOFT GUN Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 1

 
Skocz do:  
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach


fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
deoxGreen v1.2 // Theme created by Sopel stylerbb.net & programosy.pl

Regulamin